Farah, Allmän kurs

Lärarna ser verkligen oss här och ger oss indiviuell feedback. De kan till exempel säga 'Farah, du behöver träna på ordföljd, jag ska förklara för dig.'
Farah, Allmän kurs