Elin, SFI-lärare

Vad är det bästa med att vara lärare på SFI?
Kontakten och mötena med de studerande. Det finns tid för att prata om annat än grammatik med deltagarna. Miljön är trevlig och man kan namnen på alla som går på skolan. Det är en god, nästan familjär, stämning.
Elin, SFI-lärare