Studeranderätt

Att leva som vi lär

Klart att vi försöker leva som vi lär och tar ordet demokrati på allvar. Vi utgår ifrån grundtanken att du som läser hos oss ska kunna påverka dina studier och din arbetsmiljö. Om du och/eller dina kamrater tycker att något ska förändras så kan vi förstås diskutera saken. Du ska dessutom kunna lita på att vi respekterar dina rättigheter.

Strukturen för studerandeinflytande skiljer sig mellan våra olika verksamheter och skolenheter, lite beroende av förutsättningarna på plats och längden av de olika kursverksamheterna. Men i vilket fall som så är det mest direkta sättet att påverka att ta upp frågor i din klass. Prata med dina lärare och/eller ta upp saken med dina kurskamrater.

En trygg skola

Om du känner att du behöver prata med en utanförstående finns vår kurator som kan hjälpa dig. Eller så hör du av dig till rektorn. Rektorn är också den som du ska vända dig till om du är missnöjd med något beslut som påverkar dig och som har fattats av exempelvis en studierektor eller lärare.

Är du missnöjd med något som rektorn gör kan du vända dig till skolstyrelsens arbetsutskott. Tanken är helt enkelt att du inte ska känna dig utlämnad till någon enstaka person eller beslutsfattare på skolan. Du ska lita på att alla på skolan behandlas lika och i enlighet med våra egna regler och de lagar och andra regler som styr vår verksamhet.

Dina rättigheter

Dina rättigheter som studerande styrs dessutom av folkhögskolornas gemensamma studeranderättsliga standard. Det innebär att du kan kontakta FSR om du tycker att skolan har behandlat dig orättvist. Mer information om dina rättigheter som folkhögskolestuderande hittar du här.