Bonus: Hinner du inte plugga svenska?

Hinner du inte plugga svenska hemma?
Om du läser svenska och inte hinner studera så mycket: Lyssna på svensk radio och tv medan du lagar mat eller leker med barnen. Att vänja örat vid språket förbättrar din förståelse för till exempel svenskans alla vokalljud.