Vänsterns Sommarakademi

Sök till Vänsterns Sommarakademi

OBS! Din ansökan skickas bara iväg om de obligatoriska fälten (se nedan) är ifyllda!

Vi återkommer med ett antagningsbesked i slutet av april, efter att ansökningsperioden är över.

Är något oklart? Vill du veta mer eller har frågor kring din ansökan kan du gärna höra av dig till sommarkurs2020@gmail.com. 

Sök till vänsterns sommarakademi

Kontaktuppgifter / Contact information

 

Tidigare utbildningar / Previous education

(Skriv in årtal för avslut / Enter ending year)

 

Godkännande / Approval

Uppladdning av filer / Upload files

Formuläret är begränsat till tio dokument. / The form is limited to ten files

* = Obligatoriskt fält / Mandatory field

 

Du kan antingen scanna in och ladda upp dina betyg och intyg direkt i formuläret. Eller så skickar du dem som pdf-filer till info@kvarnby.se.
Either upload your documents or send them as pdf-files to info@kvarnby.se.

Eller per post till / or via regular mail to:

Kvarnby folkhögskola
SVARSPOST
20533954
212 02 Malmö

Frimärke behövs inte – vi betalar portot.
No stamp needed - postage is on us.

** Notera att alla studerande vid Kvarnby folkhögskola registreras i skolans databas. Uppgifterna behövs för att skolan skall kunna fullgöra sina rättsliga skyldigheter enligt lag och rapportera de studerande till CSN. Skolan registrerar personnummer, namn, adress, telefon, epost, utbildningsbakgrund samt behörigheter. Kursiverade uppgifter är obligatoriska.
Please note that all students of Kvarnby Folk School are registered in the school database. The records are needed for the school to fulfill its legal obligations and report the students to CSN. The school registers personal number, name, address, telephone number, email, educational background and competences. Italicized data is mandatory.