Samverkan Smålands nation

Folkets akademi

Här söker du en plats på våra samverkanskurser med Smålands nation.

Våra samverkanskurser finansieras med bidrag och därför behövs ett antal uppgifter. Din ansökan skickas bara iväg om de obligatoriska fälten (se nedan) är ifyllda!

Det finns ett begränsat antal platser på kursen. Vi kan komma att göra ett urval bland alla sökande om söktrycket blir för högt.

Är något oklart? Vill du veta mer eller har frågor kring din ansökan kan du gärna maila oss på info@kvarnby.se.

Ansökningsformulär

  Kontaktuppgifter / Contact information

   

  Tidigare utbildningar / Previous education

  (Skriv in årtal för avslut / Enter ending year)

   

  Godkännande / Approval

  Uppladdning av filer / Upload files

  Formuläret är begränsat till tio dokument. / The form is limited to ten files

  * = Obligatoriskt fält / Mandatory field

   

  Du kan antingen scanna in och ladda upp dina betyg och intyg direkt i formuläret. Eller så skickar du dem som pdf-filer till info@kvarnby.se.

  Either upload your documents or send them as pdf-files to info@kvarnby.se.

  ** Notera att alla studerande vid Kvarnby folkhögskola registreras i skolans databas. Uppgifterna behövs för att skolan skall kunna fullgöra sina rättsliga skyldigheter enligt lag och rapportera de studerande till CSN. Skolan registrerar personnummer, namn, adress, telefon, epost, utbildningsbakgrund samt behörigheter. Kursiverade uppgifter är obligatoriska.

  Please note that all students of Kvarnby Folk School are registered in the school database. The records are needed for the school to fulfill its legal obligations and report the students to CSN. The school registers personal number, name, address, telephone number, email, educational background and competences. Italicized data is mandatory.