SFI

Sök till SFI

OBS! Din ansökan skickas bara iväg om de obligatoriska fälten (se nedan) är ifyllda!

Kom ihåg att du måste skicka betygskopior för att din ansökan ska kunna behandlas!

Vi kommer att kontakta dig och bjuda in dig till ett samtal inför antagningen. 

Är något oklart? Vill du veta mer eller har frågor kring din ansökan kan du gärna ringa oss på 040-602 87 00.

Ansökningsformulär

  Kontaktuppgifter / Contact information

   

  Tidigare utbildningar / Previous education

  (Välj i drop-down / Select in drop-down)

   

  Godkännande / Approval

  Uppladdning av filer / Upload files

  Formuläret är begränsat till tio dokument. / The form is limited to ten files

  * = Obligatoriskt fält / Mandatory field

   

  Du kan antingen scanna in och ladda upp dina betyg och intyg direkt i formuläret. Eller så skickar du dem som pdf-filer till info@kvarnby.se.
  Either upload your documents or send them as pdf-files to info@kvarnby.se.

  ** Notera att alla studerande vid Kvarnby folkhögskola registreras i skolans databas. Uppgifterna behövs för att skolan skall kunna fullgöra sina rättsliga skyldigheter enligt lag och rapportera de studerande till CSN. Skolan registrerar personnummer, namn, adress, telefon, epost, utbildningsbakgrund samt behörigheter. Kursiverade uppgifter är obligatoriska.
  Please note that all students of Kvarnby Folk School are registered in the school database. The records are needed for the school to fulfill its legal obligations and report the students to CSN. The school registers personal number, name, address, telephone number, email, educational background and competences. Italicized data is mandatory.