Anders, lärare SMF

Varför ska man läsa SMF?
På kursen utgår vi från varje deltagares nivå och behov. Det väcker lusten och motivationen att läsa vidare.
Anders, lärare SMF